Οι παρακάτω σύνδεσμοι αφορούν νοσοκομεία, κλινικές και ιστοσελίδες που είτε συνεργάζομαι είτε έχουν ιδιαίτερο νευροχειρουργικό ενδιαφέρον. Σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν πηγή εσόδων, ενώ δεν είναι απαραίτητο οι απόψεις που εκφράζονται στις αντίστοιχες ιστοσελίδες να απηχούν και τις δικές μου απόψεις.