Στη σελίδα αυτή θα βρείτε πληροφορίες που αφορούν ασθενείς, όπως

 • φύλλα πληροφοριών για τον ασθενή
  • προσωπικά στοιχεία ασθενή
  • φύλλο κλινικών πληροφοριών του ασθενή για την πάθησή του
  • φύλλο εκτίμησης πόνου για την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης (Oswestry)
  • φύλλο εκτίμησης πόνου για την αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης (Neck Disability Index)
 • προετοιμασία για το χειρουργείο
  • προετοιμασία για χειρουργείο σπονδυλικής στήλης
  • προετοιμασία για χειρουργείο κρανίου/εγκεφάλου
  • προετοιμασία για την εμφύτευση βαλβίδας υδροκεφάλου
  • προετοιμασία για την εμφύτευση νευροδιεγέρτη νωτιαίου μυελού (spinal cord stimulation)
  • προετοιμασία για πραγματοποίηση οσφυονωτιαίας παρακέντησης (ΟΝΠ)
  • προετοιμασία για πραγματοποίηση block ενδοτρηματικού ή οπισθίων αρθρώσεων
  • προετοιμασία για αποσυμπίεση καρπιαίου σωλήνα
 • μετεγχειρητικές οδηγίες για κάθε τύπο επέμβασης
  • γενικές μετεγχειρητικές οδηγίες
  • οδηγίες για χειρουργείο στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης
  • οδηγίες για χειρουργείο στην αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης
  • οδηγίες για οσφυονωτιαία παρακέντηση
  • οδηγίες για block ενδοτρηματικό ή οπισθίων αρθρώσεων
  • οδηγίες για αποσυμπίεση καρπιαίου σωλήνα
 • συγκατάθεση για τη πραγματοποίηση μιας χειρουργικής επέμβασης
 • πότε πρέπει να επικοινωνήσετε με τον ιατρό επειγόντως